Tagarchief: Samenwerken

Geboorte van een programma

Zaterdag heb ik de geboorte van een programma meegemaakt. Bijzonder? Ja, het gebeurde op een zaterdag in Eemnes, met 360 individuen die allemaal mee

Wachten op de stemming in Eemnes

werkten om 42 voorstellen te maken. Zij varieerden van bewoners, recreanten, tot boeren en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Al deze verschillende mensen en achtergronden toch samen aan 42 tafels met elkaar in gesprek! Lees verder Geboorte van een programma

Program Canvas duw in de rug voor klimaatprogramma

Het Program Canvas heeft het Platform Water Vallei en Eem een forse duw in de rug gegeven. De programmamanager Charles Rijsbosch heeft de besturen van 16 gemeenten rond Amersfoort

en het waterschap Vallei en Veluwe op één lijn gekregen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. De start van dit programma heb ik vorig jaar met een collega van Twynstra Gudde begeleid. Zie een eerdere blog van mij. Lees verder Program Canvas duw in de rug voor klimaatprogramma

Vertrouwen en macht

Zoals ik in een eerder blog al schreef is vertrouwen één van de kernwoorden als je met programmaleiders spreekt over leidinggeven. 15 van de 17 programmaleiders die geïnterviewd zijn, gebruiken dat woord 47 keer, dus gemiddeld drie keer in één gesprek. Geïnspireerd door Han Nichting zijn ruim 20 deelnemers op het PGMOpen op vertrouwen doorgegaan.

Intrigerend vind ik zelf het begrip macht. Het gebruik ervan is minder dan van het woord vertrowen: 12 programmaleiders noemen het gemiddeld ruim 2 keer per gesprek. Vaak in combinatie met een negatieve betekenis: machtsspelletje, onmacht, machtspositie en “met de vuist op tafel slaan”.  Reden voor mij om naar de sessie met Jeroen Fukken en Dirk-Jan de Bruyn te gaan. Lees verder Vertrouwen en macht

Samen voor ons team

Als je het hebt over leiderschap van programmamanagers, gebruik je woorden als „samen”, „team” en „vertrouwen”. Dit is mijn conclusie na een eerste analyse van de gespreksverslagen die de initiatiefnemers van het PGMOpen de afgelopen weken hebben gepubliceerd op hun website. Als je woorden als samenwerking, samenwerken, met elkaar en gezamenlijk  daaraan toevoegt dan is het begrip samenwerking in een brede betekenis dominant (130 keer gebruikt) bij bijna alle programmamanagers. De andere woorden verbind, team en vertrouwen gebruiken minstens 14 van de 17 programmamanagers ruim 50 keer in het interview.

Lees verder Samen voor ons team

De matrix: spanningen en leefregels

Met Rudy Kor heb ik afgesproken een serie blogs te maken over kwesties die wij hebben meegemaakt in onze advisering over projecten, programma’s en de dagelijkse routines. strijdommens

Ofwel over de relatie tussen het werken in projecten en programma’s enerzijds en het reguliere werk anderzijds. Hier is ons eerste, dit keer gezamenlijke, blog.
Lees verder De matrix: spanningen en leefregels

Allianties floreren door gemeenschappelijke visie

Er zijn veel overeenkomsten tussen programma’s en allianties. Dat is mijn conclusie na het horen van de presentatie van Prof Ard-Pieter de Man op het PGM Open van 4 februari. Volgens prof De Man zijn allianties samenwerkingsverbanden tussen onafhankelijke organisaties met een gemeenschappelijk doel, gezamenlijke besluitvorming, gezamenlijke kosten en baten, een niet-hiërarchische verhouding tussen partijen, een open einde en incomplete contracten. Daar waar prof
De Man het criterium gemeenschappelijk doel noemt gaat de programmamanager meteen rechtop zitten: dat lijkt op een programma.
Lees verder Allianties floreren door gemeenschappelijke visie

Samenwerken is altijd goed

Samenwerken als frame. Dat is de stelling van Hans de Bruijn in Trouw (Samenwerken – Archief – TROUW). Dat is een interessante kijk op programma’s. Daar staat immers het woord samenwerking ook hoog op de agenda. Samenwerken heeft voor de toehoorder een positieve connotatie. Iemand oproepen tot samenwerking is dus voordelig voor degene die oproept. En zet degene die wordt opgeroepen, in een negatief daglicht. Veel gebruik van het woord leidt tot nietszeggendheid en een hoog Sesamstraat-gehalte.
Lees verder Samenwerken is altijd goed

Fraudebestrijding: samen voor ons eigen

Op een symposium over fraudebestrijding vorige week was het trefwoord samenwerking. Zowel politie, als Openbaar Ministerie als de FIOD als het departement van Veiligheid en Justitie vertellen dat de belangrijkste succesfactor voor een dergelijk beleid een goede samenwerking is tussen de verschillende partijen. De politie, het OM en het bestuursdepartement hebben de afgelopen vier jaar op programmatische wijze gewerkt aan het probleem van fraude. 


Lees verder Fraudebestrijding: samen voor ons eigen