Tagarchief: Omgeving

Geboorte van een programma

Zaterdag heb ik de geboorte van een programma meegemaakt. Bijzonder? Ja, het gebeurde op een zaterdag in Eemnes, met 360 individuen die allemaal mee

Wachten op de stemming in Eemnes

werkten om 42 voorstellen te maken. Zij varieerden van bewoners, recreanten, tot boeren en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Al deze verschillende mensen en achtergronden toch samen aan 42 tafels met elkaar in gesprek! Lees verder Geboorte van een programma

Ruimte voor een programma

Gisteren een levendige en leerzame bijeenkomst bijgewoond over de bescherming en ontwikkeling van rivieroevers.

Je praat hier over een mogelijk programma van een waterschap, tien gemeenten, een provincie en rijkswaterstaat. Mij viel in de eerste plaats op hoe groot de ruimte is om van deze opgave een programma te maken. Of je dat uiteindelijk doet is afhankelijk van de wensen van alle participanten. Lees verder Ruimte voor een programma

Vertrouwen en macht

Zoals ik in een eerder blog al schreef is vertrouwen één van de kernwoorden als je met programmaleiders spreekt over leidinggeven. 15 van de 17 programmaleiders die geïnterviewd zijn, gebruiken dat woord 47 keer, dus gemiddeld drie keer in één gesprek. Geïnspireerd door Han Nichting zijn ruim 20 deelnemers op het PGMOpen op vertrouwen doorgegaan.

Intrigerend vind ik zelf het begrip macht. Het gebruik ervan is minder dan van het woord vertrowen: 12 programmaleiders noemen het gemiddeld ruim 2 keer per gesprek. Vaak in combinatie met een negatieve betekenis: machtsspelletje, onmacht, machtspositie en “met de vuist op tafel slaan”.  Reden voor mij om naar de sessie met Jeroen Fukken en Dirk-Jan de Bruyn te gaan. Lees verder Vertrouwen en macht

Programma met veel partijen

Het wemelt in Nederland van allerlei organisaties en mensen die kansen of opgaven zien om maatschappelijke problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld weten we dat er in Nederland erg veel kennis is op het gebied van watermanagement. Adviesbureaus, onderzoeksinstellingen, milieugroepen en overheden hebben elk in hun werkgebied nuttige ervaringen opgedaan die in samenhang veel kunnen bijdragen aan het oplossen van veiligheid tegen wateroverlast of waterverontreiniging. Datzelfde geldt voor milieu- en energievraagstukken en duurzame gebiedsontwikkeling. Dit type vraagstuk heeft altijd tot gevolg dat je met een combinatie van private partijen en de overheid te maken krijgt. De programma-aanpak biedt dan veel aangrijpingspunten. 

Lees verder Programma met veel partijen

Issuemanagers en verandermanagers

Op de PMI summit hebben Hans Licht en ik een presentatie gehouden over ontwikkelingen in het vakgebied programmamanagement in Nederland. Om te beginnen hebben we de ruim 40 deelnemers gevraagd welke van acht competenties zij het meest belangrijk vonden voor programmamanagers. Opvallend daarbij was dat vaardigheden als planning en control, directief leiderschap, en het opleggen van oplossingen in grote meerderheid overschaduwd werden door competenties als kunnen wisselen van perspectief op het programma, inleven in andere mensen, en energie creëren in maatschappelijke of organisatorische systemen.

Lees verder Issuemanagers en verandermanagers

Programmamanager bindt stakeholders

In mijn vorige blog heb ik geschreven dat van de programmamanager heel nadrukkelijk wordt gevraagd mensen en partijen aan zijn programma te binden: relatiemanagement, zoeken van draagvlak, zijn de begrippen daarbij worden gebruikt. Het is dan ook geen toeval dat afgelopen woensdag een Twynstra Gudde-symposium over Strategisch Omgevingsmanagement is gehouden. De belangstelling daarvoor was aanzienlijk: ruim honderd bezoekers die zichzelf beschouwen als omgevingsmanager.

Lees verder Programmamanager bindt stakeholders

Issues in omgevingsmanagement

In ons open seminar programmamanagement hebben we deze keer op een andere manier naar omgevingsmanagement gekeken. Niet de stakeholders of de actoren, maar de issues die in en rond een programma spelen waren het startpunt voor een analyse. Het grote voordeel hiervan is dat de inhoud of het thema centraal komt te staan en niet meteen de actor of stakeholder.

Lees verder Issues in omgevingsmanagement

Ze als vijand

Hoe vaak hoor je van leidinggevenden en programmamanagers niet de verzuchting “ze werken niet mee”, of “hoe krijg ik ze mee?” Onder het label haalbaarheid bestuurt de programmamanager de mate van bijvoorbeeld draagvlag voor een (deel van het) programma. Zowel de haalbaarheid van de doelen als van de inspanningen valt hieronder. Eén van de genomineerde boeken voor Managementboek 2010 maakt van de gebruikelijke verzuchting zelfs een titel: Hoe krijg ik ze zover? van Jan van Setten. “Ze” zijn duidelijk de dwarsliggers van de fantastische ideeen van de leiding en hun adviseurs. “Ze” als vijand van het programma. Het lijkt de school van vroeger wel: “Ze hebben me laten zakken.”

Lees verder Ze als vijand

Zoek de belangen

Een verbijsterende conclusie bij het programma reporter van de KRO (zoek bij uitzending gemist op Reporter): ziekenhuizen noch chirurgen noch verzekeraars houden de ervaringen met aangebrachte prothesen bij. In de uitzending ging het om kunstheupen, knieën en wervels. Er kwamen schrijnende gevallen van slechte heupen aan de orde waar patiënten langdurig dan wel voor altijd aan krukken of rolstoel gekluisterd zijn. De belangen achter de toepassing van nieuwe, maar nog niet volledig uitgeteste prothesen kwamen uitgebreid aan de orde. Ook de voorzitter van de vereniging van orthopedisten kwam uitgebreid in beeld om te vertellen dat hij van niets wist: Van Kooten en De Bie hadden zijn presentatie niet beter kunnen doen.

Lees verder Zoek de belangen