Tagarchief: Baten

Baten realiseren

Baten management (benefit management) hoort bij programma’s doen zoals een hart bij een goed functionerend lichaam. Zonder baten geen programma. Vanuit die gedachte heeft de IPMA interessegroep programmamanagement de kwartaalbijeenkomst van woensdag 9 maart ingericht. Robert Westering van Logica heeft ruim 20 deelnemers meegenomen in de wereld van benefiit management. Hij maakte daarbij gebruik van literatuur (Daniel en Ward) en een case van Tata Steel. Conclusie van een van de deelnemers: het klopt in theorie als een bus, maar in praktijk als een zwerende vinger.

Lees verder Baten realiseren

Doelen en streefcijfers

Een verbijsterend bericht in de NRC (Download Tmp-15135) van vorige week: minister Schippers weet nog niet zo zeker of ze het aantal zelfmoorden met 5 percent kan terugdringen. Zij zegt: “Streefcijfers moeten realistisch zijn, te meer daar dit cijfer voor de tweede keer niet is gehaald.” Elders in dezelfde editie van de NRC komt Ben Tiggelaar aan het woord: zijn boodschap is dat ambitieuze doelen alleen maar worden gehaald door kleine stapjes te zetten en dat langdurig volhouden. Een programmamanager die dat voorstelt kan op hoongelach bij bestuurders en politici rekenen, vrees ik. Kennelijk zijn er serieuze mensen op de departementen en in het parlement die streefcijfers voor zelfmoorden prettig vinden.

Lees verder Doelen en streefcijfers

Bonnenquota middel, geen doel

De quota voor het uitschrijven van bonnen zijn door de minister van Justitie en Veiligheid afgeschaft. Hoofdcommissarissen willen daar niet zomaar van af: Dordrecht denkt namelijk dat deze wel degelijk helpen om de veiligheid te bevorderen. Dus zegt de betreffende hoofdcommissaris dat hij de agenten op het handhaven van veiligheid en specifiek op het aantal bonnen zal aanspreken in functioneringsgesprekken. Tegenstanders stellen dat bonnen uitschrijven geen doel in zichzelf moet worden. Het is interessant hoe zo’n discussie verloopt.

Lees verder Bonnenquota middel, geen doel

Opsporen loont

Over een markt gesproken: de rekenkamer heeft berekend dat er in Nederland voor 18,5 miljard euro per jaar wordt witgewassen. Dit verbijsterende getal noemde Frederik Jansen tijdens de IPMA kwartaalbijeenkomst Misdaad Loont Niet.  Frederik is programmamanager financieel-economische crimininaliteit van de Nederlandse politie. Hij besprak met de geïnteresseerde programmamanagers en adviseur drie dilemma’s in zijn programma.

Lees verder Opsporen loont

Business case doorslaggevend

“De business case is doorslaggevend voor mijn programma,” vertelt Roland de Bos van ING. Hij was woensdagavond te gast bij de interessegroep Programmamanagement van IPMA. Zijn programma beoogt een hoger serviceniveau te bereiken, meer flexibiliteit, minder kwetsbaarheid en een grotere kostenefficiëntie. Om voortdurend op koers te blijven is deze business case zeer regelmatig tegen het licht gehouden en bijgesteld. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat zijn opdrachtgever op het juiste moment met de business case in de hand een belangrijk besluit in het programma kon nemen. Ook vindt hij dat de business case de enige manier is om de verschillende belangen op één plek samen te brengen en een gebalanceerde afweging te kunnen maken.  

Lees verder Business case doorslaggevend

Verslaafd aan targets

Van een Ordina-consultant heb ik het boek Vervreemde professionals en blinde gidsen gekregen. Het is geschreven door Pieter Hilhorst en Michiel Zonneveld die zich gebaseerd hebben op de verhalen van Ordina-consultants. De conclusies zijn fascinerend: er zijn basispatronen in het beleid die verhinderen dat de overheid effectief en efficiënt werkt. Die patronen hebben te maken met niet weten, niet willen en niet kunnen. Dat is heel relevant voor programmamanagement. Tenslotte gaan wij er van uit dat je wèl weet, wilt en kunt. Ik licht er twee patronen (van de 9) uit: targetverslaving en gebrek aan scharrelruimte.

Lees verder Verslaafd aan targets

Gedeelde smart


Gedeelde smart is dubbele smart. Dat was de conclusie van een van de deelnemers aan een workshop Programmamanagement bij een collega adviesbureau. Ik gaf als voorbeeld van een smart-doel: 10 percent minder winkeldiefstallen op 1 januari 2012. Enkele felle reacties van deelnemers: “Als je op deze manier doelen gaat concretiseren en meetbaar maken, dan verhoog je de smart bij professionals op een onaanvaardbare wijze. Zo jaag je ze de gordijnen in! Het meten wordt een doel op zich en je krijgt calculerende medewerkers die zich alleen maar op de cijfers gaan richten.”

gedeeldesmart

 

Lees verder Gedeelde smart

Meten met verstand

Programma’s hebben veel aan concrete doelen. Voorbeeld: 10 percent hogere klanttevredenheid op 1 januari 2010. Daar gruwden bestuurders van die ik deze week sprak. “Dat leidt tot allerlei cijferfetisjisme. We krijgen allerlei accountants en externe onderzoekers op bezoek. Daar schieten we niets mee op.” Als je op deze manier doelen gaat concretiseren en meetbaar maken, dan verhoog je de smart bij professionals (leraren in het voorbeeld van deze week) op een onaanvaardbare wijze. Zo jaag je ze de gordijnen in!

Lees verder Meten met verstand