Categoriearchief: Kiezen voor programma’s

Geboorte van een programma

Zaterdag heb ik de geboorte van een programma meegemaakt. Bijzonder? Ja, het gebeurde op een zaterdag in Eemnes, met 360 individuen die allemaal mee

Wachten op de stemming in Eemnes

werkten om 42 voorstellen te maken. Zij varieerden van bewoners, recreanten, tot boeren en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Al deze verschillende mensen en achtergronden toch samen aan 42 tafels met elkaar in gesprek! Lees verder Geboorte van een programma

Ruimte voor een programma

Gisteren een levendige en leerzame bijeenkomst bijgewoond over de bescherming en ontwikkeling van rivieroevers.

Je praat hier over een mogelijk programma van een waterschap, tien gemeenten, een provincie en rijkswaterstaat. Mij viel in de eerste plaats op hoe groot de ruimte is om van deze opgave een programma te maken. Of je dat uiteindelijk doet is afhankelijk van de wensen van alle participanten. Lees verder Ruimte voor een programma

Zwerm zoekt doel

De collega’s Eric Spaans, Gemma van der Ploeg en Ralf Resink hebben het boek met de interessante titel Hoe richt je een zwerm? uitgebracht. Het geeft de lezer een manier om effeczwermtief en efficiënt complexe vraagstukken te hanteren. Het is grappig dat ik dit boek in handen kreeg, nadat ik in mijn vorige blog het onderscheid had gemaakt tussen ingewikkeld en complex op basis van het gedachtegoed van David Snowden..

Lees verder Zwerm zoekt doel

Samen op zoek naar een programma

De gemeente Rotterdam heeft een interessant boekje over procesmanagement het licht doen zien. Onder leiding van projectmanager Hans van der Heijden hebben verschillende Rotterdamse professionals tien programma-, proces-, gebieds- en projectmanagers gevraagd naar hun ervaringen met procesmanagement.IMG_0010 Procesmanagement is vooral van belang bij het ontwikkelen van ideeën en het vinden van de volgende stap. Of het een project of een programma wordt is te vroeg om te beslissen. Eerst maar eens verkennen van mogelijkheden. Lees verder Samen op zoek naar een programma

Mensen voor methode

Innovatie en programmamanagement, dat was het thema van het jaarseminar van de usergroup MSP. Op een regenachtige dinsdagmiddag in een verbouwde fabriek van IBM in Amsterdam-West. Met ongeveer 70 deelnemers een sfeervolle en zinderende bijeenkomst met drie sprekers en zelfwerkzaamheid van de professionals. Mijn indruk is dat er een behoorlijke kloof bestaat tussen innovatie en MSP: innovatie koppelen velen aan ondernemerschap en MSP aan grote bureaucratieën (banken en overheid).

Snelheid, weinig geduld

De vraag is voor MSP welke aanpassingen in de methode noodzakelijk zijn om de „disruptions” in de maatschappij te kunnen opvangen. De huidige tijd vraagt om snelle vernieuwingen als motor van de economie; geduld met een planmatige en stapsgewijze aanpak die misschien na twee jaar iets oplevert is er niet meer. De drie verhalen van een begeleider van Startups,  een programmamanager en een jonge ondernemer concentreerden zich op de Lean Startup, een aanpak voor het snel van de grond krijgen van innovatie in een nieuwe onderneming. Ralf combineerde het innoveren van Lean met een verandertraject binnen de Rabo, Michiel begeleidt talloze initiatiefnemers van nieuwe business en Michaela ging in op haar ervaringen als nieuwe startup (en wel drie keer).

Het was dan ook niet verrassend dat de geest van deze drie verhalen, die allemaal enthousiasme, frisheid en eigen verantwoordelijkheid uitademden, in de workshops zwaar terug kwam. De bovengeschetste tegenstelling tussen „lerend ontwikkelen en ontwerpen” versus „beheerst ontwerpen en veranderen” kwam in veel discussies terug. Zo gepositioneerd verliest de degelijke methode het gauw van creatieve en open innovatie. Het positieve van innovatie probeerden de deelnemers in MSP op te nemen: meer flexibiliteit, minder structuur opleggen, te veel papier, meer bezieling en durven stoppen waren ideeën die MSP zouden verrijken.

Voorrang mensen boven regels

Het lijkt erop dat een methode als MSP (en andere waarschijnlijk ook) te groot en te onoverzichtelijk zijn geworden voor snelle innovaties. Prettig voor de controleurs en auditors onder ons. Voor de professionals een reden om de methode niet heilig te verklaren en de praktische ideeën om mensen voorrang te geven boven de regels gewoon in hun werk toe te passen. Afwachten of de methodologen het goedvinden is dan niet interessant meer.

Naïef ICT-rapport

 

Maar liefst 34 aanbevelingen voor de overheid om de uitvoering van ICT-projecten te verbeteren. Het is een totaalpakket, aldus de commissie-Elias. Als je er een uithaalt, valt het gehele bouwwerk om schrijft de commissie in haar eindrapport over het onderzoek van de Tweede Kamer naar enkele grote ICT-projecten die met overheidsgeld gefinancierd zijn. Met hoge verwachtingen heb ik mij er dus op gestort. Lees verder Naïef ICT-rapport

Nachtmerrie programmamanagement

Badend in het zweet werd ik vannacht wakker. Ik was in een organisatie beland die voor het uitvoeren van programma’s maar liefst 100 plannen, 120 formats, 75 procedures en 10 registers  had voorgeschreven. Dit noemde men het invoeren van programmamanagement. Benefits werden geleverd alsof het een bestelling van Nespresso koffie was en als het register van de stakeholders maar gevuld was, zou dat tot succesvolle programma’s leiden. Lees verder Nachtmerrie programmamanagement