Doel gaat vóór resultaat

„Wij hebben een goed gesprek gehad met een programmamanager. Dat er niets op

Het vormgeven van een programma is zwaar werk!

de flap staat is jouw probleem.” Dit ietwat scherpe commentaar kreeg ik vorige week te horen toen ik bij een groep managers langskwam om te horen wat zij als

uitkomst van een discussie op de flap hadden staan. Daarmee hadden ze precies een belangrijke boodschap van mij tijdens het voorgaande programma te pakken: bij programma’s gaat het om doelen bereiken, waaraan producten zoals beschreven flaps, secundair zijn.  Lees verder Doel gaat vóór resultaat

Briljante mislukkingen in de zorg

Donderdag heb ik de uitreiking van de beste Briljante Mislukking in de zorgsector van 2017 bijgewoond.  Er hebben zich acht kandidaten gepresenteerd. En ieder van hen ging met de billen bloot en sprak opgewekt over de lessen die hij/zij heeft geleerd. Wat een moed om dat voor een gehoor van 60 kritische luisteraars uit de zorgsector te doen! Lees verder Briljante mislukkingen in de zorg

Geboorte van een programma

Zaterdag heb ik de geboorte van een programma meegemaakt. Bijzonder? Ja, het gebeurde op een zaterdag in Eemnes, met 360 individuen die allemaal mee

Wachten op de stemming in Eemnes

werkten om 42 voorstellen te maken. Zij varieerden van bewoners, recreanten, tot boeren en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Al deze verschillende mensen en achtergronden toch samen aan 42 tafels met elkaar in gesprek! Lees verder Geboorte van een programma

De aarzelende projectleider

Vorige week met een programmamanager en haar plaatsvervanger gesproken. Zij worstelen echt met het  op gang krijgen van de verschillende projecten in hun programma. De observatie van hen is dat de projectleiders wel willen maar het gebeurt niet. De projectleiders komen hun afspraken niet na onder het motto van de waan van de dag. Van de ambtelijk opdrachtgever hebben ze te horen gekregen: “het programma moet doorgaan, we hebben allerlei resultaten aan de raad beloofd. Jullie hebben budget, dus los het op.” Lees verder De aarzelende projectleider

Aanpassen aan het tempo van de lijn

Onlangs  heb ik gesproken met een ervaren programmamanager die zijn sporen heeft verdiend met een zwaar programma over financiële criminaliteit.  Hij heeft nu het programma verbetering dienstverlening in handen. Kenmerkend verschil met zijn vorige programma is dat de strekking van het programma nu volstrekt anders is. Ging het bij zijn eerdere programma om een forse vernieuwing in de aanpak, nu gaat het om de graduele verbetering van het primaire dienstverleningsprocessen. Lees verder Aanpassen aan het tempo van de lijn

Risico in programma is nog geen risico voor organisatie

Deze week heb ik een gesprek gevoerd met twee auditors van een programma. In een concept van een rapport dat ze hadden geschreven, maken zij tot mijn verrassing een onderscheid in risico’s voor een programma en de risico’s die daar uit voortvloeien voor de operationele processen van de betreffende organisatie. Lees verder Risico in programma is nog geen risico voor organisatie

Ruimte voor een programma

Gisteren een levendige en leerzame bijeenkomst bijgewoond over de bescherming en ontwikkeling van rivieroevers.

Je praat hier over een mogelijk programma van een waterschap, tien gemeenten, een provincie en rijkswaterstaat. Mij viel in de eerste plaats op hoe groot de ruimte is om van deze opgave een programma te maken. Of je dat uiteindelijk doet is afhankelijk van de wensen van alle participanten. Lees verder Ruimte voor een programma

Ervaringen met het uitvoeren van programma's